Training accountancy: terug naar de kern

REPACC ondersteunt toekomstige registeraccountants middels repetitie en training accountancy.

Training accountancy: samenspel van krachten

Voor REPACC is een samenspel van drie krachten van belang, te weten:

  • Onze visie op de accountantsopleiding en de bijdrage die REPACC hierbij kan leveren voor studenten die willen repeteren voor het vakgebied;
  • De kracht van klein om in kleine groepen samen te werken naar successen.
  • Het daadwerkelijk blijvend realiseren van de verbetering.
    Daadwerkelijk betekent dat REPACC zich durft te committeren aan het afgesproken resultaat. Altijd samen met de studenten;
    Blijvend betekent dat REPACC en vooral haar docenten zich continu verbeteren.