Gaat verder dan opleiding accountant

Ons startpunt bij elke cursus is het vaststellen van de feitelijk vraag van onze studenten. U heeft uw opleiding accountant afgerond, maar wilt graag een opfriscursus. Of u wilt misschien hulp tijdens uw opleiding accountant. REPACC helpt u verder.

REPACC verdiept uw opleiding accountant

Allereerst zal de vraag moeten worden beantwoord op welke wijze de basis bij u op orde moet worden gebracht.  We weten waar we naartoe willen, maar daarom is het belangrijk vooraf vast te stellen wat het vertrekpunt is. In het eerste college bespreken we uw uitgangspunten. Door inzicht te krijgen in deze fase is REPACC instaat een effectief lesprogramma samen te stellen die aansluit op uw behoefte.

Het succesvol aanpakken en oplossen van studievraagstukken vraagt van de student inzet en doorzettingsvermogen. Door middel van een wederzijds draagvlak te creëren probeert REPACC de student voortdurend te stimuleren om gezamenlijk naar een succesvol einddoel te werken. Gedurende de cursus wordt veel aandacht besteed aan het beheersen, het oplossen en het verbeteren van vraagstukken.

opleiding-accountant-gaat-verder-bij-repacc

Kennis heeft naar onze overtuiging geen waarde indien het niet gedeeld en toegepast kan worden. Het komen tot een succesvolle afronding samen met de studenten is voor de REPACC docenten een belangrijke drijfveer.

REPACC maakt blijvend verschil, voor studenten die graag het verschil willen maken.