Verrijking WO en HBO accountancy

Het doel van REPACC is om door middel van een intensieve cursus studenten WO en HBO accountancy klaar te stomen om vooraf gestelde doelen te bereiken.

hbo-accountancy-repacc

De kracht en focus van REPACC zit in het beheersen, het oplossen en het verbeteren van vraagstukken vanuit een procesgerichte benadering.

Door de nagekeken uitwerkingen te bespreken komen de knelpunten van de studenten aan het licht en kan hieraan optimaal aandacht worden geschonken.

Aanvulling op opleiding WO of HBO accountancy door:

  • Op effectieve en efficiënte wijze de vraagstukken aan te pakken;
  • Het lezen en analyseren van de vraagstukken;
  • Onderscheid maken in hoofd- en bijzaken;
  • Het signaleren van belangrijke aandachtspunten
  • Het maken van een goede risicoanalyse;
  • Het maken van een koppeling tussen theorie en praktijk;
  • Het aanbrengen van voldoende diepgang;
  • Het signaleren van casus specifieke punten;
  • Het leren van je eigen fouten aan de hand van gecorrigeerde vraagstukken en standaarduitwerkingen.